3 years ago on 17 March 2011 @ 4:39am + 1 note

Bbl. Im just gonna read some fics :)

3 years ago on 17 March 2011 @ 4:37am + 300 notes
via xv-xxvi (originally sentimentallydrunk7)
3 years ago on 17 March 2011 @ 4:37am + 312 notes
via blahhx3 (originally unheardsecretsblog)

I’m not saying I want a boyfriend. I just want a boy. A boy that I can kiss, and cuddle with, and stay warm with. A boy that will hug me, protect me, say sweet things to me. A boy that makes me happy and a better person. A boy that I can tell secrets to and tell dirty jokes to. A boy that respects me, and trusts me. A boy that wants to love me. A boy that wants me to love him.

3 years ago on 17 March 2011 @ 4:37am + 48,790 notes
via stupidinsane (originally quoteimages)
3 years ago on 17 March 2011 @ 4:36am + 76 notes
via pinkypuff24 (originally 52764621)

‎”SWEET TALK OF PENCIL”

akosiminminmin:

Lapis: eraser sorry talaga ah

Eraser: para saan?

Lapis: kase sa bawat pag-kakamali ko nanjaan ka nawawalan ka ng parte ng katawan mo para lang itama lang ako!

Eraser: ok. lang yun kapag wala na ako sana makahanap ka ng ibang bubura ng pag kaka-mali mo.

3 years ago on 17 March 2011 @ 4:36am + 5,609 notes
via dropdeadddd-deactivated20110618 (originally whosiegoo)
3 years ago on 17 March 2011 @ 4:32am + 21,125 notes
via blahhx3 (originally your-troubledmind)

tinmangoba:

theathazagoraphobic:

littlemissawesome:

mt-bey0tch:

naomiiichang:

REBLOG IF YOU KNOW WHAT THIS IS FROM.


BEHOLD! MY CHILDHOOD!

I MISS THIIIIIIS!!

3 years ago on 17 March 2011 @ 4:27am + 10,150 notes
via heyvianca (originally s0fie-deactivated20110607)
3 years ago on 17 March 2011 @ 4:26am + 106 notes
via michaelgordonoffical (originally simplybieberand1d)

biebersbunny:

Do you see what I see? :)

3 years ago on 17 March 2011 @ 4:25am + 3,331 notes
via blahhx3 (originally penn-dayton)